• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Цел на проект Cross Border Gardening Art by Black Sea MIS ETC code 697

Да допринесе за устойчивото развитие на транс-граничния регион Текиргьол- Балчик, чрез развитие и диверсификация на туризма. Дейностите, свързани с изпълнението на проекта способстват за развитието и експонирането на природните и културни забележителности в района.

 

 Дейности по проекта:

  • Инвестиции в инфраструктура и съоръжения в град Текиргьол – Румъния и в Ботаническа градина, и Държавен културен институт„Двореца“ – Балчик.
  • Организиране на съвместни мероприятия свързани с туризма, за  насърчаване на сътрудничеството.
  • Публичност на проекта
  • Управление и координация на проекта