• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

logo

Община град Добрич, с партньорството на Община Балчик подписа договор БФП № BG 161 PO 002-3.3.02-00015-C0001 по Проект „Създаване и функциониране на Областен информационен център – Добрич”, финансиран от ОП „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът ще осигури ефективно функциониране на информационен център, обслужващ Област Добрич, популяризиращ европейската кохезионна политика и предоставящ пълна осведоменост относно нейните цели и съществуващите в България възможности в рамките на 36 месеца. Той ще осигурява и предоставя информационни, комуникационни, експертни, логистични и други услуги. Те ще бъдат безплатни в рамките на изпълнение на проекта.

Във връзка с изпълнението на проекта по Договор за БФП № BG161PO002-3.3.02-00015-С0001 е обявен конкурс за избор на управител, експерт "Комуникация, информация и логистика" и експерт "Информационно обслужване и услуги".