• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

с. Бобовец

Село Бобовец е разположено в Североизточна България, Южна Добруджа. Намира се в границите на община Балчик и e с площ от 168 дка.

Няма точна година на основаване на с. Бобовец. Основано е от татарско население, преселило се от полуостров Крим на територията на днешна Украйна. Старото название на селото е Вийскьой.

Предание гласи, че селото е основано в съседство или на мястото на стар чифлик - Чифлика на Вейс Бей, откъдето произхожда и старото название Вийскьой.

Село Бобовец е на 10 км от общинския център гр. Балчик и на 35 км от областния град Добрич.

Други добре изградени инфраструктури на територията на с. Бобовец са електрическата мрежа и електрозахранването с улично осветление. Има изградена канализационна система, а водоснабдяването става от собствен водоизточник, сондажен кладенец и резервоар за разпределение на добитата вода за съседните села, както и за част от вилната зона на гр. Балчик.

Жителите на населеното място се гордеят и със своя футболен клуб - ФК - Бобовец.

Селото е с население от 145 жители с постоянен адрес.

В Бобовец има 41 къщи.

Все още няма интерес от страна на чужди граждани за закупуване на имоти.

Основният поминък на населението е предимно животновъдство - за собствени нужди и земеделие.

Земеделските земи на с. Бобовец са 6850 дка. Те се обработват от земеделски кооперации и арендатори.Кмет на селото: Орхан Юсеинов Алиев

Тел.: 0579/ 7 41 50 ; 0895 554 156

e-mail: bobovets@balchik.bg