• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 17.12.2013 г.

Юридическо/физическо лице

съобщение

изх. номер

1

НЕЗАЕТ ОСМАНОВА ИДРИЗОВА

94Н-1037-1#2/17.12.2013

2

ВАСИЛ ИВАНОВ ДИМИТРОВ

94В-1084-1#2/17.12.2013

3

ВАЛЕНТИН ИВАЙЛОВ ЩЕРЕВ

94В-656-1#2/17.12.2013

4

ЗДРАВКО ДОБРЕВ ГЕОРГИЕВ

94З-225-1#2/17.12.2013

5

БОНИСЛАВ ПЕТРОВ ТОМОВ

94Б-371-1#2/17.12.2013

6

СНЕЖАНА МАРИНОВА ДРАГНЕВА

94С-1729-1#2/17.12.2013

7

ВЛАДКО ВАСИЛЕВ МАНОЛОВ

94В-1060-1#2/17.12.2013

8

ДИМИТРИЧКА ВАСИЛЕВА БАЛЧЕВА

94Д-1372-1#2/17.12.2013

9

СУЛТАНА КОСТАДИНОВА СТАМАТОВА

94С-142-1#2/17.12.2013

10

НЕДКО ДРАГАНОВ НЕДКОВ

94Н-1034-1#2/17.12.2013

11

ПЛАМЕН МОЙНОВ РАЧЕВ

94П-739-1#2/17.12.2013

12

СЕВАЛ МУСТАФОВА ЯШАРОВА

94С-1840-1#2/17.12.2013

13

ИВАН СТОЙЧЕВ МИНЧЕВ

94И-1028-1#2/17.12.2013

14

СИЛВИЯ ХОЙРИНГ

94С-1845-1#2/17.12.2013

15

ОРТМАН АЛБЕРТ

94О-85-1#2/17.12.2013

16

ЙОРГ ХОЙРИНГ

94Й-228-1#2/17.12.2013

17

АНЖЕЛИНА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА

94А-921-1#2/17.12.2013

18

ЕВГЕНИ ПЕТРОВ ПОПОВ

94Е-544-1#2/17.12.2013

19

КРАСИМИР ЙОРДАНОВ ИВАНОВ

94К-689-1#2/17.12.2013

20

ПЕТЪР КОЛЕВ ИВАНОВ

94П-741-1#2/17.12.2013

21

МАРИЙКА АТАНАСОВА ПЕТРОВА

94М-1608-1#2/17.12.2013

22

ЕЛИС АЛИЕВА ИЛИЯЗОВА

94Е-134-1#2/17.12.2013

23

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ НИКОЛОВ

94Н-331-1#2/17.12.2013

24

НЕЛИ ХРИСТОВА МАРИНОВА

94Н-335-1#3/17.12.2013

25

АНГЕЛ ПЕТРОВ АНГЕЛОВ

94А-67-1#2/17.12.2013

26

АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ АЛЕКСИЕВ

94А-1058-1#2/17.12.2013

27

ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

94В-1007-1#2/17.12.2013

28

ДЖУНИЕТ САЛИ РЮСТЕМ

94Д-184-1#2/17.12.2013

29

ДЖЕМ САЛИ РЮСТЕМ

94Д-1310-1#2/17.12.2013