• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ОБЩИНА БАЛЧИК уведомява всички хотелиери и ресторантьори, че на основание чл.133, ал.2 от Закона за туризма
(в сила от 26.03.2013 г., обн.ДВ бр.30 от 26 март 2013г.) срока на издадените удостоверения за определена категория на туристически обекти е 5 (пет) години.

В изпълнение на &5 от Преходните и заключителни разпоредби, подновяването на категорията на категоризираните до влизането в сила на закона туристически обекти се извършва, както следва:

1. за категоризираните туристически обекти през 2004 и 2005 г. - през 2014 г.;

2. за категоризираните туристически обекти през 2006 и 2007 г. - през 2015 г.;

3. за категоризираните туристически обекти през 2008 и 2009 г. - през 2016 г.;

4. за категоризираните туристически обекти през 2010 г. - през 2017 г.;

5. за категоризираните туристически обекти през 2011 г. - през 2018 г.;

6. за категоризираните туристически обекти през 2012 г. - през 2019 г.


За повече информация - тел.0579/71054 - Донка Георгиева.