• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

СЪОБЩЕНИЕ


След обсъждане на предложение на граждани с вх.№94-13-1/11.10.2013г. за промяна в часове по Градска линия №1  е подготвен  проект за промяна на маршрутно разписание № 5-1. Последният час от маршрутното разписание се променя от 18.15 на 17.45 /от Ново гробище/ и от 18.40  на 18.10 часа /от пл.Рибарски/.

Съгласно чл.8, ал.1 от Наредба №2/15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, предложението за промяна се внася за разглеждане и утвърждаване от Общински съвет, след като бъде обсъдено от определена от кмета комисия.

Влизането в сила на утвърдената от Общинския съвет промяна ще се обявяви  в местния печат и сайта на общината  www.balchik.bg


23.10.2013г.