• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Заявление за издаване на изменение на разрешително  за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение.

Заявление (PDF)