• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

с. Тригорци

Географското разположение на село Тригорци спрямо град Балчик е на 20 км в посока север-северозапад. Разстоянието до областния център - гр. Добрич е 45 км.

До 1946 г., когато е направена национализация на земята, с. Тригорци е разполагало с приблизително 36 000 дка обработваема земя.

Старото име на с. Тригорци е било Джеферли Ючорман, като това е името на тогавашния собственик на земята.

Селото е било заобиколено от три гори, откъдето идва и сегашното му име.

През 1940 г. всички селища в България се преименуват с български имена и така от Джеферли Ючорман става Тригорци.

През селото минава стар римски път - Калиакра, Каварна, Велково, Тригорци, Кремена, Дропла, Добрич, Силистра.

Селото се е състояло от две махали на разстояние 1,5 км, които са се делили на долна и горна.

В горната махала, която съществува и сега, е имало 10 черкезки и татарски чифлика, а в долната, която е ликвидирана през 1958 г., е имало 2 турски чифлика.

В края на 18 век в долната махала се заселва Христо Ючормански, който е земеделец и търговец. Той е родоначалник на родовете - Ючормански, Гавраилови, Янакиеви и Матакиеви.

В началото на 19 век се заселва и Петър Ненов, който идва от Ямбол. Наследниците на тези два рода Ючормански и Ненови до 1878 г. изкупуват чифлиците и създават днешното село Тригорци.

До Руско-Турската освободителна война основен поминък на населението е животновъдството. След войната горите постепенно се изсичат и хората започват да се занимават с обработка на земята, т.е. основен поминък става селското стопанство и зърнопроизводството.

В западната част на сегашното село Тригорци е имало частна кооперация - тухларница, а също така се е добивал варовик.

След Първата световна война са се заселили "колонисти" от Румъния, които след 1940 г. си отиват, а на тяхно място идват българи-преселници от северна Добруджа.

В селото няма детски и учебни заведения, няма и здравна служба, аптека или поща.

Броят на населението в с. Тригорци с постоянен адрес е 150 човека, а с настоящ 158.

Общият брой на къщите е 59, като 4 от тях са закупени от софиянци, а 8 от къщите са необитаеми.

Вятърният парк Тригорци - Г6 е най-ефективният в България за 2014 г. с произведените 2 841 мегаватчаса (MWh) на всеки мегават (MW) инсталирана мощност на база данни от Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Изследването обхваща всички 175 вятърни паркове в България.

За 2013 г. производството е 3 274 MWh на всеки MW инсталирана мощност и въпреки спада с 13,21%, той запазва първото си място.

Ефективността му е 3 пъти по-голяма от средната производителност на ветропарковете в областите Бургас

(1005 MWh през 2013 г. на един инсталиран мегават мощност) и Ямбол (едва 907 MWh на 1 MW инсталирана мощност).

Паркът е собственост на "Виндферм-Балчик 4" ООД и е с мощност 2 MW, разположени в балчишкото село Тригорци. В топ 3 са още паркове в балчишките села Храброво и Ляхово.


Кмет на селото: Ради Александров

Телефон: 0572/ 3 55 15 ; 0895 554 170

e-mail: trigortsi@balchik.bg

с.Тригорци ул."Втора" №14