• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Съобщения за невръчени актове за установяване на задължения към 08.07.2013 г.


Булстат / Ид.№/

ЕГН

Юридическо/физическо лице

представител

съобщение

изх. номер

1


ЗОЯ ДЕМИРОВА ЙОРДАНОВА


94З-184-1#2/08.07.2013

2


СВЕТЛИН КОСТОВ СПАСОВ


94C-1570-1#2/08.07.2013

3


СТАНИСЛАВ ВАСКОВ ИЛИЕВ


94C-1589-1#2/08.07.2013

4


ДРУМИ НИКОЛАЕВ КРОСНЕВ


94Д-948-1#2/08.07.2013

5


ИГБАЛ ИБРЯМ ХАСАН


94Н-875-1#2/08.07.2013

6


НИКОЛАЙ КУРТЕВ


94Н-964-1#2/08.07.2013

7


ТАТЯНА СТАНИСЛАВОВНА ИВАНОВА


94Т-508-1#2/08.07.2013

8


ЕДАТ ВЕДАТОВ АМДИЕВ


94Е-346-1#2/08.07.2013

9


ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА БЕЛОВА


94Е-589-1#2/08.07.2013

10


ПАВЕЛ ГЛЕБОВИЧ БЕЛОВ


94П-666-1#2/08.07.2013

11


ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕРОВА


94Т-472-1#2/08.07.2013

12


ТЕОДОР ЙОСИФОВ ТОДОРОВ


94Т-69-1#2/08.07.2013

13


СВЕТЛОЗАР ИВАНОВ СТОИЛОВ


94С-1659-1#2/08.07.2013

14


ТОДОР РАЙЧЕВ ДИМИТРОВ


94Т-428-3#2/08.07.2013

15


ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КРЪСТЕВ


94Г-848-1#2/08.07.2013

16


ХРИСТО ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ


94Х-220-1#2/08.07.2013

17


САШКО ИВАНОВ ХАДЖИЕВ


94С-1655-1#2/08.07.2013

18


ЗЛАТКА МАРИНОВА МИНЧЕВА


94З-182-1#2/08.07.2013

19


МЮБЕДЖЕЛ МУХАРЕМ СЮЛЕЙМАН


94М-1405-1#2/08.07.2013

20


РОСЕН ХАРАЛАМБИЕВ РОМАНОВ


94Р-595-1#2/08.07.2013

21


АНКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА


94A-1005-1#2/08.07.2013

22


СИМЕОН АТАНАСОВ АНГЕЛОВ


94С-1510-1#2/08.07.2013