• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

с. Храброво

Намира се на 25 км югоизточно от гр. Добрич и на 15 км западно от гр. Балчик.

Сведенията за историята на селото са оскъдни. Известна е само една находка на сръбски и босненски грошове от 14-ти век, открити недалеч от днешните граници на населеното място.

Миналото се е съхранило предимно в преданията на местните хора. Според тях в - началото на 19-ти век, в подножието на Добруджанското плато, е съществувало турското село Керез орман- /черешова гора/, вероятно наречено така, заради изобилието от диви череши.

С разрастването на населеното място се е появила нуждата от обширни пасища, за да се изхранва добитъкът на турските скотовъдци.

Най-вероятно това е принудило братята Хамза и Али да се преселят в равнината. Те построили чифлик в южната част на днешното село Храброво. Така било основано селището Хамзалар, което е преименувано на Храброво през юни 1942 година. 

В средата на 30-те години на миналия век е открито училище. То е функционирало около три десетилетия. Закрито е поради липса на деца.

В средата на миналия век селото е било голямо. Тук са функционирали овцеферма и птицеферма.

След преобразуването на ТКЗС в АПК, много хора са останали без работа и са били принудени да се изселят основно към Варна и Балчик.

Скалното светилище Отлу бурун е открито през април 1990 г. и се намира на 2 км югоизточно от село Храброво.

Местността Отлу бурун (в превод от турски – „Селищен нос“), представлява скалист полуостров, разположен между почти отвесния южен склон на Добруджанското плато и неголям дол, приток на Батовска река.

Светилището при Отлу борун е археологически обект от особен научен интерес за изследването на тракийската мегалитна култура в Южна Добруджа.

Местните хора са заети предимно в селското стопанство - производство на плодове и зеленчуци, както и пчеларство. Много от тях пътуват ежедневно до работните си места в гр. Балчик.

Съществуват отлични климатични условия за отглеждане на пшеница, ечемик, царевица, рапица и слънчоглед. Земята е плодородна и се обработва от частни земеделски кооперации.

Районът е популярен и с производството на висококачествени дини и пъпеши.

Днес в Храброво живеят 108 души.

Етническият състав е смесен - българи, роми-копанари и турци.

В Храброво има смесен магазин и кафене. Селото е водоснабдено и електрифицирано.

Има редовен автобусен транспорт до гр. Балчик и околните села.

Близостта на морето, спокойствието на красивата панорама, която се разкрива към Батовската долина, както и морският бряг, привличат чужденците.

Повече от половината от къщите в селото вече са продадени на чуждестранни граждани. Няколко английски семейства идват тук през летните месеци.

Има инвеститорски интерес за строеж на хотели и вятърни генератори.

Изградени са вятърни паркове Храброво 1 и 3 към община Балчик.

Вятърен парк Храброво 1 се състои от 4 броя вятърни генератори Vestas V-90 и има обща инсталирана мощност 8 MW.

Намира се в землището на с. Храброво, общ. Балчик, обл. Добрич.

Реализиран е в периода 2008 - 2011 г.

През декември 2010 г. Ей Би Си Уинд Фарм стартира изграждането на присъединяването към ел. мрежата, пътищата за достъп, площадката за разполагане на кранове и фундаментите на вятърните генератори.

Паркът е въведен в експлоатация и включен в паралел с енергийната система. Главен изпълнител е Лонг Ман Холдинг, съвместно с датската компания Global Wind Power.

В същия район Лонг Ман Холдинг стартира изграждането на вятърен парк Храброво 3.

Вятърната електроцентрала с обща инсталирана мощност 2 MW се състои от 1 брой вятърен генератор Vestas V-90, 2 MW. Цялостното изграждане на обекта се извършви от Ей Би Си Уинд Фарм. Проектът е собственост на датската компания Global Wind Power A/S.


Кметски наместник на селото: Димитър Димитров

тел: 0579/ 7 41 52 ; 0895 554 057

e-mail: hrabrovo@balchik.bg

с.Храброво ул."Първа" №11