• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Междинна оценка на Общински план за развитие на Община Балчик 2005-2013 г. - Доклад