• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

         Община Балчик съобщава на всички граждани, че  с решение № 23 от 14 януари 2013 година на Министерски съвет е издадено разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ в площ „Блок 1-23 Света Марина", разположена в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море, съгласно чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства на територията на област Добрич.

- Предоставянето на разрешението ще се извърши чрез неприсъствен конкурс

- Определения срок за разрешението за търсене и проучване е 5 години

- Заявления за участие в конкурса и предложенията на кандидатите по конкурсните условия се подават в служба „Деловодство" на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/ на адрес: ул. „Триадица" № 8, гр. София на български език съгласно изискванията на чл.46 от Закона за подземните богатства

- Всички условията за участие в конкурса са описани в конкурсните книжа, които може да получите в стая №902 в сградата на МИЕТ

- Определения депозит за участие в конкурса е в размер на 10 000 лв.

Зоната за проучване :