• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ОБЯВЛЕНИЕ


Община Балчик обявява, че във връзка със създаването на доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, набира 25 /двадесет и пет/ доброволци.

Изисквания към кандидатите: Физически и психически здрави дееспособни лица, навършили 18 години.

Необходими за кандидатстване документи:

1. формуляр за кандидатстване;

2. медицинско удостоверение;

3. справка от психодиспансер;

4. свидетелство за съдимост;

5. копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;

6. писмено съгласие на работодателя/ите;

7. декларация за съгласие за обработка на лични данни;

        

Краен срок за подаването на документите 12.12.2012 година в Информационния център на Община Балчик.


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на община Балчик