• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ОБЩИНА БАЛЧИК уведомява, че от 01.11.2012 г. на основание Договор № 520/01.10.2007 г. за възлагане на обществен превоз и във връзка с постъпило предложение от превозвача "Минибус Експрес" ООД се променят цените на билети и карти  както следва:


            Балчик - Добрич  -             цена на билет от 4.00 лв. на 4.50 лв.

                                                       цена на карта от 115.00 лв. на 129.00 лв.


            Балчик - Тригорци  -           цена на билет от 3.00 лв. на 3.50 лв.

                                                        цена на карта от 95.00 лв. на 118.00 лв.


Промяната е във връзка с повишение в цената на дизеловото гориво в периода от 2008-2012г. и е съобразена със заложените в договорите за възлагане на обществен превоз изисквания.   

  

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на община Балчик