Община Балчик уведомява, че на 20.08.2012г. в АОП, под номер 9005316/20.08.2012г. е публикувана публична покана за представяне на оферти с предмет: "Специализиран превоз на ученици до 16 - годишна възраст до СОУ "Хр. Смирненски" с.Оброчище през учебната 2012/2013"

Кратко описание: Специализиран превоз на ученици до 16 - годишна възраст  от с.Църква, с. Генерал Кантарджиево, с.Рогачево и с.Кранево до СОУ "Хр. Смирненски" с.Оброчище през учебната 2012/2013" по следните маршрути:  -  Оброчище - Църква - Оброчище; -  Оброчище - Генерал Кантарджиево - Рогачево - Оброчище;- Оброчище - Кранево - Оброчище

Краен срок за получаване на оферти: до 16:00 часа на 03.09.2012 г.

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респ. куриер на адреса на Общинска администрация - гр. Балчик - пл. „21-ви септември" № 6, лице за приемане на оферти Красимира Костова -  мл. експерт Община Балчик, тел: 0579/ 7-10-46.

Пълният текст на  публичната покана, ведно с посочените приложения, може да бъдат изтеглени от  сайта на Община Балчик : www.balchik.bg / Обяви, Публични покани/

За въпроси и допълнителна информация: Стоянка Йорданова - гл. специалист СД, тел: 0579/7-10-54.НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик