• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текстаОбщина Балчик уведомява, че  от 01.04.2012 г., на основание Договори  за възлагане на обществен превоз и във връзка с постъпили предложения от превозвачите "Пътнически превози" ЕООД  и ЕТ "Марин Хаджиев", се променят цените на билети и карти,  както следва:


          Градски линии №1, №3 - цена на билет от 0.70 лв. на 0.80 лв.


          Допълнителна градска  - цена на билет от 0.70 лв. на 0.80 лв.

                                                    цена на карта от 24.00 лв. на 28.00 лв.


           Линия Балчик - Албена -  цена на билет от 2.00 лв. на 2.50 /в рамките на населеното място- от спирка кв.Левски до сп.Орехите цената е 0.80лева/

                                                     цена на карта от 50.00 лв. на 60.00 лв.


           Линия Добрич - Дропла - цена на билет от 3.00 лв. на 3.50 лв.

                                                     цена на карта от 92.00 лв. на 105.00 лв.


          Линия Добрич - Дъбрава - цена на билет от 2.50 лв. на 3.00 лв.

                                                      цена на карта от 77.00 лв. на 92.00 лв.Промяната е във връзка с повишение в цената на дизеловото гориво в периода от 01.09.2007г. до 01.02.2012г. и е съобразена със заложените в договорите за възлагане на обществен превоз изисквания.            

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на община Балчик