• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Община Балчик уведомява, че  при проведеното на 28.02.2012г.  договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет "Закупуване на абонаментни карти и транспортно обслужване по  вътрешноградските  линии на   пенсионери и инвалиди  с трайна нетрудоспособност през 2012г.",  са договорени следните цени на карти:

            - за пенсионери на възраст до 67 години по 3.70 лева за месец.

            - за пенсионери над 67 години и инвалиди с трайна нетрудоспособност по 1.70 лева за месец


Всички подали в определения срок молби, могат да получат карти срещу горепосочената сума от 05.03.2012г. на Автогара Балчик, от офиса на фирма ЕООД "Пътнически превози"НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик