• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста
Община Балчик ще сключи Меморандум за разбирателство с Фондация Лумос – партньор на МРРБ и „Държавната агенция за закрила на детето”.