• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста
Община Балчик е партньор на Агенцията за социално подпомагане по проект BG05M9ОP001-2.003„ПРИЕМИ МЕ 2015”, който допълва и надгражда операция „Приеми ме“,
Излезе от печат календарът на Община Балчик за 2016 година. Тази година съдържанието му е свързано с обновената Художествена галерия и представя 12 творби на български автори.