• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста
Обучение на членовете на секционните избирателни комисии проведе Община Балчик във връзка с предстоящите парламентарни избори на 4 април.
Представители на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа /ОССЕ/ посетиха администрацията на Община Балчик днес.
Планирани прекъсвания на електрозахранването от ЕНЕРГО-ПРО ЕАД