• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста
До края на първите шест месеца от годината ще може да се заплати първата вноска за данъка върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и налога върху превозните средства.