• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста
Всички, които се нуждаят от личен асистент, могат да посетят Фронт офиса на Община Балчик и получат информация от “Сътрудник социални дейности”. Длъжността