• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

27.01.2011

На 28.01.2011г. от 8.00 до 18.00 часа Общинската преброителна комисия ще връчва преброителните материали на одобрените преброители и контрольори. Всички преброители, контрольори и резерви, преминали обучение на 21.01.2011г., ще подпишат договори, клетвени декларации и да получат отличителни карти в заседателната зала на Общински съвет Балчик, в сградата на Общината - пл. "21 септември" №6. Неявяването ще се счита за отказ за участие в преброяването, като за съответния преброителен участък или контролен район ще бъде определен преброител или контрольор от резервите.  
На 17 юли /сряда/, при благоприятни метеорологични условия, ще бъдат извършени имагоцидни обработки срещу комари в гр. Балчик и в селата Оброчище, Кранево и Рогачево.
Националният отбор по ветроходство в клас "Оптимист" е в Балчик от днес и до 12 юли ще провежда своите тренировки в акваторията на залива.