• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

17.12.2010

Съгласно писмо ДДС №09/15.12.2010г. на дирекция "Държавно съкровище" при Министерството на финансите, от 1 януари 2011г- се открива нов код за плащане по приходната бюджетна сметка на Община Балчик с код: 44 28 00 "Туристически данък".
Сумите от туристически такси, отнасящи се за отчетни периоди ПРЕДИ 1 януари 2011г., ще се внасят по досегашния код 44 80 12.

В писмо на директора на Регионалната здравна инспекция д-р Светла Ангелова се казва, че след предприемане на допълнителни мерки от страна на “ВиК Добрич”
От 3 до 9 септември в село Кранево Сдружение "Арт Уей" се изпълни проект "Зелена точка", по програма "Еразъм+". Инициативата имаше за цел формиране на екологична култура сред...