• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

15.11.2010

Публично обсъждане на актуализацията на бюджета за 2010 година ще се проведе на 23 ноември от 10.00ч. в заседателната зала на Община Балчик. На него ще бъдат предложени параметрите на актуализирания бюджет за настоящата година, както и ще бъдат изслушани и обсъдени предложения на граждани, неправителствени и други организации за промени.

Подробни данни
Капиталови разходи към 01.11.2010г.5 133 са гласувалите за депутати в Народното събрание в община Балчик. Това е 29,49% от имащите право на глас. 4 866 души /29,05%/
Всички членове на 38 секции в община Балчик са били по местата си в началото на изборния ден. Избирателите могат да упражнят правото си на глас чрез машина или върху хартия....