• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

09.11.2010

    Във връзка с одобрено проектно предложение на община Балчик по проект "Протегната ръка за помощ" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, екипът на проекта уведомява  жителите на община Балчик, че:

-  За дейността "Домашен помощник" ще бъдат включени 50 лица с увреждания и самотни възрастни хора, които ще се обгрижват от 25 домашни помощника.

-  За дейността "Социален асистент" ще бъдат включени 10 деца с трайни увреждания, на които ще се предоставят социални услуги от 5 социални асистенти.

     Проектът "Протегната ръка за помощ" се реализира по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO00-5.2-07 по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

    Основна цел на проекта е подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи хора чрез създаване на условия за ефективно упражняване правото им на независимост и социално включване, намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи. Гарантиране на  достойно съществуване на обгрижваните лица и повишаване предлагането на пазара на труда чрез създаване на нови работни места.

    Проектът "Протегната ръка" е насочен към хората, без оглед на тяхното финансово положение и при условията на недопускане на дискриминация, основана на пол, възраст, етническа принадлежност и др.

На 18 ноември от 10.00 ч. каним всички, желаещи да се възползват от социалната  услуга "Домашен помощник" или  Социален асистент" на информационна среща в сградата на общинска администрация  Балчик.

Потребителите на услугата  "Домашен помощник" трябва да отговарят на следните условия:

- самотни възрастни хора, които поради влошено здравословно състояние и напреднала биологична възраст трудно се справят с организиране на своя бит и имат нужда от обгрижване.

- лица с увреждания

Потребителите на услугата "Социален асистент" трябва да са деца  с трайни увреждания, които поради здравословното си състояние не посещават училище.

На 17 ноември от 10.00 часа  каним в сградата на  общинска администрация  Балчик  всички, желаещи да  изпълняват длъжността "Домашен помощник" или "Социален асистент" на информационна среща

- Предоставящите услугата "Домашен помощник" трябва да са в добро физическо и психическо състояние и да не са осъждани. Техният подбор ще се извърши според изискванията на българското трудово и антидискриминационно законодателство.

- Предоставящите услугата "Социален асистент" трябва да са в добро физическо и психическо състояние и да не са осъждани. Техният подбор ще се извърши според изискванията на българското трудово и антидискриминационно законодателство, а задължително е условието тяхното  общуване с децата, ползващи услугата,  да   има  обучителен и игрови  характер.


                  След провеждане на информационните срещи,  до 30 ноември 2010 г. включително, ще се приемат заявления от потребителите и предостяващите социалната услуга "Домашен помощник" и  "Социален асистент" в информационния център на Общинска администрация Балчик.

  

За контакти: тел. 0579/7-10-53 и 0579/7-10-65

Ръководител проект,  Димитрин Димитров


6496 домови табели ще бъдат предоставени за жителите на гр. Балчик и вилната зона. Те са изработени по проект: BG06RDN001-19.585-0001
За по-малко от четвърт час парламентарно представените партии в Балчик се споразумяха за състава на СИК-овете в община Балчик по време на свиканите от кмета Николай Ангелов...