• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

28.10.2010


Стартира набирането на преброители и контрольори за преброяването на населението и жилищния фонд през 2011 г. 

Заявления (по образец), придружени с автобиография (по образец, с актуална снимка) и копие от диплома за завършено образование ще се приемат в информационния център на Общинска администрация Балчик от 10 ноември до 10 декември 2010 г.

Минимални изисквания към кандидатите за преброители и контрольори: притежаване на средно образование. Притежаването на диплома за висше образование е предимство, което има приоритетно значение  за подбора.

Не се допуска кандидатите да са данъчни и финансови инспектори, полицаи, съдебни изпълнители, военнослужещи.

Образците на формулярите са публикувани в сайта, в раздел "Обяви". Същите могат да се получат в информационния център на Общинска администрация Балчик - пл."21 септември" № 6.Община Балчик и „БалБок Инженеринг“ АД oрганизират
Мобилен пункт за събиранe
С решение № 68-НС/1503.2023 год. на РИК - Добрич е утвърден график за обучение на членовете на СИК.
Обучението ще се проведе на 27.03.2023 год. (понеделник) от 14.00 часа в НЧ "Паисий...