• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

18.05.2024

6496 домови табели ще бъдат предоставени за жителите на гр. Балчик и вилната зона. Те са изработени по проект: BG06RDN001-19.585-0001 "Обновяване и обособяване на места за спорт и отдих в населени места на територията на община Балчик" по Процедура BG06RDN001-19.585S1 от Стратегията за ВОМР на МИГ "Балчик - Генерал Тошево", финансиран по ПРСР 2014-2020. 

Всяка табела е с номера на всеки дом според обхвата на улицата и е с размер 18х18 см. Табелите са от метални плоскости и имат нужните отвори, за да бъдат лесно монтирани на ограда или входна врата. 

Всеки собственик на имот може да посети Информационния център в Общинска администрация на адрес пл. "21 септември" № 6, за да получи своята табела.

Концерт “Нека бъдем добри! “НЕ” на домашното насилие на деца и насилието в училище” се проведе в залата на читалище “Паисий Хилендарски 1870” в Балчик.
5 133 са гласувалите за депутати в Народното събрание в община Балчик. Това е 29,49% от имащите право на глас. 4 866 души /29,05%/