• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

08.03.2024

При извършено на 12.02.2024 г. и 26.02.2024 г. пробонабиране и изследване по показателите от група „А“ от пунктове при крана на потребителя в 08. Зона Оброчище 1, с. Сенокос, общ. Балчик, същите не отговарят на изискванията.

Подаваната във водопроводната мрежа вода не отговаря на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и същата не следва да се ползва за такива нужди. Това се казва в писмо на директора на Регионалната здравна инспекция д-р Светла Ангелова до Община Балчик.

За отстраняване на съществуващите несъответствия е издадено предписание до водоснабдителното дружество за предприемане на мерки в кратък срок. От страна на „ВиК Добрич“ АД е внесена молба в РЗИ-Добрич за удължаване срока за изпълнение на горецитираното предписание с оглед предприемане на ефективни мерки.

РЗИ препоръчва да се използва бутилирана вода от търговската мрежа, а при невъзможност за закупуване на такава или ползване на вода от резервни съдове, същата преди консумация да се преварява.

Честит 24 май, скъпи преподаватели и ученици, културни дейци и съграждани!
За мен е чест да ви поздравя
6496 домови табели ще бъдат предоставени за жителите на гр. Балчик и вилната зона. Те са изработени по проект: BG06RDN001-19.585-0001