• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

08.02.2024

Всички 21 общински съветници изразиха несъгласие с възможността в морската акватория да бъдат изграждани възобновяеми енергийни източници. С декларация от едно изречение, приета на заседанието им днес, те “не подкрепят така предложения законопроект за Закон за енергията от възобновяеми източници в морските пространства” и подкрепят становищата и исканията на браншовите организации от сектор “Туризъм” и сектор “Рибарство”.

При значителен интерес започна участието на Община Балчик в туристическото изложение в датския град Хернинг. В рамките на три дни Общината
Всички 21 общински съветници изразиха несъгласие с възможността в морската акватория да бъдат изграждани възобновяеми енергийни източници.