• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

08.02.2024

Всички 21 общински съветници изразиха несъгласие с възможността в морската акватория да бъдат изграждани възобновяеми енергийни източници. С декларация от едно изречение, приета на заседанието им днес, те “не подкрепят така предложения законопроект за Закон за енергията от възобновяеми източници в морските пространства” и подкрепят становищата и исканията на браншовите организации от сектор “Туризъм” и сектор “Рибарство”.

Концерт “Нека бъдем добри! “НЕ” на домашното насилие на деца и насилието в училище” се проведе в залата на читалище “Паисий Хилендарски 1870” в Балчик.
5 133 са гласувалите за депутати в Народното събрание в община Балчик. Това е 29,49% от имащите право на глас. 4 866 души /29,05%/