• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

01.02.2024

Община Балчик и „БалБок Инженеринг“ АД oрганизират
Мобилен пункт за събиранe
на опасни отпадъци от ДОМАКИНСТВАТА:
1. Уреди, съдържащи живак – стари термометри, луминесцентни тръби и други отпадъци;
2. Лакове и бояджийски материали, бои, мастила, лепила, смоли, разтворители, политури, терпентин – изтекъл срок с повредена опаковка, замърсени и други подобни опасни вещества;
3. Домакински препарати и химикали, дезинфектанти, белина, препарати за растителна защита с изтекъл срок, реактиви, киселини, основи, лабораторни химикали и други;
4. Замърсени опаковки;
5. Фармацевтични продукти – лекарства с изтекъл срок на годност;
6. Излезли от употреба батерии /телефони, карти, зарядни, слушалки и др. аксесоари на телефона/.
Няма да бъдат приемани отпадъци от фирми!
Юридическите лица са длъжни да сключват договори с фирми, притежаващи съответните разрешителни, съгласно Закона за управление на отпадъците и да ги предават на тях за последващо рециклиране и оползотворяване.
Пунктът ще бъде разположен пред магазин “Аквилон” в град Балчик на 27 март 2024г. /сряда/ от 10 до 16:00 часа.
При значителен интерес започна участието на Община Балчик в туристическото изложение в датския град Хернинг. В рамките на три дни Общината
Всички 21 общински съветници изразиха несъгласие с възможността в морската акватория да бъдат изграждани възобновяеми енергийни източници.