• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

11.01.2024

От днес започва данъчната кампания в Община Балчик. Данъкът върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2024 се заплащат на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която са дължими.  На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

Повече за кампанията може да прочетете тук.

При значителен интерес започна участието на Община Балчик в туристическото изложение в датския град Хернинг. В рамките на три дни Общината
Всички 21 общински съветници изразиха несъгласие с възможността в морската акватория да бъдат изграждани възобновяеми енергийни източници.