• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

11.01.2024

От днес започва данъчната кампания в Община Балчик. Данъкът върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2024 се заплащат на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която са дължими.  На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

Повече за кампанията може да прочетете тук.

Концерт “Нека бъдем добри! “НЕ” на домашното насилие на деца и насилието в училище” се проведе в залата на читалище “Паисий Хилендарски 1870” в Балчик.
5 133 са гласувалите за депутати в Народното събрание в община Балчик. Това е 29,49% от имащите право на глас. 4 866 души /29,05%/