• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

30.09.2010

Община Балчик ще се включи в проекта на Министерството на образованието, младежта и науката за въвеждане на задължителна предучилищна подготовка за децата, навършили петгодишна възраст. На заседание на местния парламент бе декларирано, че общината разполага с необходимата материално-техническа база. Досега детските градини са обхващали близо 90% от петгодишните деца. В момента ЦДГ посещават 191 деца на 5 години, чиито родители са дали съгласие за включването им в предучилищна подготовка.

Концерт “Нека бъдем добри! “НЕ” на домашното насилие на деца и насилието в училище” се проведе в залата на читалище “Паисий Хилендарски 1870” в Балчик.
5 133 са гласувалите за депутати в Народното събрание в община Балчик. Това е 29,49% от имащите право на глас. 4 866 души /29,05%/