• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

15.12.2023

Всички, които се нуждаят от личен асистент, могат да посетят Фронт офиса на Община Балчик и получат информация от “Сътрудник социални дейности”. Длъжността е нова и има за цел предоставянето на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа за лицата от най-уязвимите групи. Това гарантира равен достъп до социални услуги, отговарящи на индивидуалните потребности на лицата, правото им на подкрепа за живот в домашна среда.

Специалистите на тази длъжност са двама - един, работещ в административната сграда на Общината и друг, назначен в Домашен социален патронаж. 

Сътрудниците по социални дейности напътстват нуждаещите се от социална подкрепа в попълването на документи, както и тези, които желаят да бъдат асистенти

От пролетта на настоящата година местната администрация изпълнява проект “Укрепване на общинския капацитет в Община Балчик” по Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 на Европейския социален фонд. Общата стойност на проекта е близо 67 000 лева, от които 56 912.59 лв. европейско и 10 043.40 лв. национално финансиране. 

Друга дейност, по която може да се намери информация, е социален асистент. Услугата е насочена към лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа, чрез предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, включително и в контекста на пандемични ситуации. 

Тази дейност администрацията започна с изпълнението на проекта „Грижа в дома в Община Балчик" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2021 - 2027". 

Основни дейности по този проект са предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора, както и предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране.

Общата стойност на проекта е 340 670,78 лева.

Повече информация може да се намери на сайта на Община Балчик.

6496 домови табели ще бъдат предоставени за жителите на гр. Балчик и вилната зона. Те са изработени по проект: BG06RDN001-19.585-0001
За по-малко от четвърт час парламентарно представените партии в Балчик се споразумяха за състава на СИК-овете в община Балчик по време на свиканите от кмета Николай Ангелов...