• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

22.11.2023

Община Балчик ще кандидатства с проект пред ПУДООС (Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда) в Сектор ''Управление на отпадъците'', администрацията извършва проучване за нагласите на населението за безвъзмездно предоставяне на домакинствата на компостери за зелени и други биоотпадъци на територията на общината.

От 22 ноември 2023 до 31 януари 2024 г. жителите на населени места и вилни зони могат да попълнят анкета и подадат заявление за получаването на компостер за домашно ползване.

Гражданите следва да са собственици на имота, върху който ще се разположи компостера, като се допуска за един имот да се предостави само един компостер.

Желаещите да се включат в анкетирането за безплатен компостер, следва да подадат заявление по образец с приложено към него копие от документ за собственост на имота.

Заявлението може да бъде получено в Информационния център на Община Балчик (пл. "21 септември" №6), в кметствата на населените места или да се изтегли от сайта на Община Балчик - линк към Анкетата

Документите се подават лично в деловодството на Община Балчик, в кметствата на населените места, както и на e-mail: eko@balchik.bg

Всички документи могат да се изтеглят от тук.

На 17 юли /сряда/, при благоприятни метеорологични условия, ще бъдат извършени имагоцидни обработки срещу комари в гр. Балчик и в селата Оброчище, Кранево и Рогачево.
Националният отбор по ветроходство в клас "Оптимист" е в Балчик от днес и до 12 юли ще провежда своите тренировки в акваторията на залива.