• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

03.11.2023

На 6 ноември 2023 година от 14.30 часа в НЧ "Паисий Хилендарски-1870" - гр.Балчик ще се проведе първото заседание на новоизбрания Общински съвет на община Балчик.

Преди началото на заседанието новоизбраните общински съветници и кметове ще положат клетвата по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА (Закона за местното самоуправление и местната администрация).

Дневният ред на заседанието ще се състои от две точки:
  1. Откриване на заседанието от най-възрастния общински съветник;
  2. Избор на председател на Общинския съвет.

Връзка към заповедта на Областния управител на област Добрич г-жа Йорданка Костадинова за свикване на първото заседание на новоизбраните Общински съвети в област Добрич - тук.

Община Балчик ще кандидатства с проект пред ПУДООС (Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда) в Сектор
Ремонтът на покрива на Народно читалище ”Христо Смирненски-1941г.” в село Сенокос приключи. Днес техническа комисия от Община Балчик прие извършените дейности.