• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

09.09.2023

От 3 до 9 септември в село Кранево Сдружение "Арт Уей" се изпълни проект "Зелена точка", по програма "Еразъм+". Инициативата имаше за цел формиране на екологична култура сред младото поколение и изграждане на съвременен тип екомислене и екоповедение, адекватни на измененията в климатичните условия и стила на живот. Обучението имаше за задача да повиши критичното отношение на младите хора към проблемите на околната среда и въглеродния отпечатък, който оставяме. Същината на проекта бе провеждането на седемдневен младежки обмен, в който се включват младежи и девойки от България, Северна Македония, Румъния и Турция.  Участниците в проекта демонстрираха мотивирана гражданска позиция, повишиха нивото на инициативност при решаване на проблемите с основните причинители на замърсяванията на местно ниво. В края на обучението гостите от балканските държави посетиха Общинската администрация в Балчик.В писмо на директора на Регионалната здравна инспекция д-р Светла Ангелова се казва, че след предприемане на допълнителни мерки от страна на “ВиК Добрич”
От 3 до 9 септември в село Кранево Сдружение "Арт Уей" се изпълни проект "Зелена точка", по програма "Еразъм+". Инициативата имаше за цел формиране на екологична култура сред...