• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

09.09.2023

От 3 до 9 септември в село Кранево Сдружение "Арт Уей" се изпълни проект "Зелена точка", по програма "Еразъм+". Инициативата имаше за цел формиране на екологична култура сред младото поколение и изграждане на съвременен тип екомислене и екоповедение, адекватни на измененията в климатичните условия и стила на живот. Обучението имаше за задача да повиши критичното отношение на младите хора към проблемите на околната среда и въглеродния отпечатък, който оставяме. Същината на проекта бе провеждането на седемдневен младежки обмен, в който се включват младежи и девойки от България, Северна Македония, Румъния и Турция.  Участниците в проекта демонстрираха мотивирана гражданска позиция, повишиха нивото на инициативност при решаване на проблемите с основните причинители на замърсяванията на местно ниво. В края на обучението гостите от балканските държави посетиха Общинската администрация в Балчик.Концерт “Нека бъдем добри! “НЕ” на домашното насилие на деца и насилието в училище” се проведе в залата на читалище “Паисий Хилендарски 1870” в Балчик.
5 133 са гласувалите за депутати в Народното събрание в община Балчик. Това е 29,49% от имащите право на глас. 4 866 души /29,05%/