• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

30.09.2010

Общинският съвет даде съгласие за отдаване под наем на части от имоти – публична собственост за поставяне на рекламно-указателни табели по улиците „Приморска”, „Черно море” и Дунав” в Балчик, по пътя за Албена и по стълбовете за улично осветление до курорта. Частите от зелени площи и тротоари, върху които ще се поставят табелите, трябва да се отдадат под наем за 5 години и след провеждането на публично оповестен конкурс.

Концерт “Нека бъдем добри! “НЕ” на домашното насилие на деца и насилието в училище” се проведе в залата на читалище “Паисий Хилендарски 1870” в Балчик.
5 133 са гласувалите за депутати в Народното събрание в община Балчик. Това е 29,49% от имащите право на глас. 4 866 души /29,05%/