• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

21.07.2023

Община Балчик подписа договор за изпълнение на проект № BG-RRP-4.025-0029 „Енергийно ефективна модернизация на селищните системи за външно изкуствено осветление на гр. Балчик, с. Кранево, с.Оброчище и с. Рогачево“ по Национален план за възстановяване и устойчивост.

Предстои демонтаж на съществуващите осветители, проводници и кабели към тях. Старите осветители ще бъдат заменени с LED светлоизточници. Ще бъдат положени нови медни проводници, отговарящи на мощта на консуматора, както и изграждане на 2 бр. Фотоволтаични електроцентрали /PV общо 30 kWp/ за нуждите на уличното осветление с производствен капацитет 20000 kWh/год.

Инвестицията има за цел повишаване на енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление, собственост на Община Балчик в гр. Балчик, с. Кранево, с.Оброчище, с. Рогачево и да подобри условията на живот на населението.

При реализиране на предложението за изпълнение на инвестиция по настоящата процедура ще бъде постигнато не по-малко от 30% спестяване на първична енергия в системите за външно изкуствено осветление, обект на интервенцията.

Очакваните енергийни спестявания след реализацията на проекта са в размер на 81,1% спрямо реалното базово енергопотребление през 2022 година по отчет.

Срок за изпълнение на проекта 18 месеца

Бюджет на проекта: 895 706.06 лв. с ДДС

Община Балчик подписа споразумение за финансиране ремонта на част от водопроводната мрежа в с. Кранево. Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Честит 24 май, скъпи преподаватели и ученици, културни дейци и съграждани!
За мен е чест да ви поздравя