• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

21.04.2023

Подмяна на старите улични лампи с нови LED осветителни тела ще се направи в Балчик и селата Кранево, Оброчище и Рогачево. Дейностите за повишаване ефективността на осветлението и намаляване на разходите за него ще се извършат по одобрен проект с наименование „Енергийно ефективна модернизация на селищните системи за външно изкуствено осветление на гр. Балчик, с. Кранево, с.Оброчище и с. Рогачево“ по Национален план за възстановяване и устойчивост.

По проекта се предвижда демонтаж на съществуващите осветителни тела и кабелите към тях. Ще бъдат положени нови медни проводници, отговарящи на мощността на консуматора.

Дейностите включват и изграждане на две фотоволтаични централи за нуждите на уличното осветление с производствен капацитет 20000 кВч годишно.

Инвестицията е на стойност близо 900 000 лева и има за цел повишаване на енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление, собственост на Община Балчик.

Очакваните енергийни спестявания след реализацията на проекта са в размер на 81% спрямо реално отчетеното базово енергопотребление през 2022 година.

Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца.

Ръководството на Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи проведе среща с представителите на местната власт, с директори на училища и социални заведения.
Кино-концерт, посветен на видния български пианист и композитор Димитър Ненов, ще се проведе в Балчик на 25 март от 17:30ч. на сцена “Мелницата”.