• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

24.03.2023

Община Балчик и „БалБок Инженеринг“ АД oрганизират
Мобилен пункт за събиранe
на опасни отпадъци от ДОМАКИНСТВАТА:
1. Уреди, съдържащи живак – стари термометри, луминесцентни тръби и други отпадъци;
2. Лакове и бояджийски материали, бои, мастила, лепила, смоли, разтворители, политури, терпентин – изтекъл срок с повредена опаковка, замърсени и други подобни опасни вещества;
3. Домакински препарати и химикали, дезинфектанти, белина, препарати за растителна защита с изтекъл срок, реактиви, киселини, основи, лабораторни химикали и други;
4. Замърсени опаковки;
5. Фармацевтични продукти – лекарства с изтекъл срок на годност;
6. Излезли от употреба батерии /телефони, карти, зарядни, слушалки и др. аксесоари на телефона/.
Няма да бъдат приемани отпадъци от фирми!
Юридическите лица са длъжни да сключват договори с фирми, притежаващи съответните разрешителни, съгласно Закона за управление на отпадъците и да ги предават на тях за последващо рециклиране и оползотворяване.
Пунктът ще бъде разположен пред магазин “Аквилон” в град Балчик на 29 март /сряда/ от 10 до 16:00 часа.
На 17 юли /сряда/, при благоприятни метеорологични условия, ще бъдат извършени имагоцидни обработки срещу комари в гр. Балчик и в селата Оброчище, Кранево и Рогачево.
Националният отбор по ветроходство в клас "Оптимист" е в Балчик от днес и до 12 юли ще провежда своите тренировки в акваторията на залива.