• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

03.02.2023

Обсъждане на промени в Наредбата за реда и условията за платено паркиране на пътните моторни превозни средства на територията на община Балчик ще се проведе на 8 февруари 2023 година. Обществената дискусия ще започне в 10.30 часа в заседателната зала на Общинска администрация. Нормативният акт бе приет с Решение № 517 по Протокол № 32/28.04.2022 г. на Общински съвет Балчик.

При значителен интерес започна участието на Община Балчик в туристическото изложение в датския град Хернинг. В рамките на три дни Общината
Всички 21 общински съветници изразиха несъгласие с възможността в морската акватория да бъдат изграждани възобновяеми енергийни източници.