• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

03.02.2023

Обсъждане на промени в Наредбата за реда и условията за платено паркиране на пътните моторни превозни средства на територията на община Балчик ще се проведе на 8 февруари 2023 година. Обществената дискусия ще започне в 10.30 часа в заседателната зала на Общинска администрация. Нормативният акт бе приет с Решение № 517 по Протокол № 32/28.04.2022 г. на Общински съвет Балчик.

Община Балчик и „БалБок Инженеринг“ АД oрганизират
Мобилен пункт за събиранe
С решение № 68-НС/1503.2023 год. на РИК - Добрич е утвърден график за обучение на членовете на СИК.
Обучението ще се проведе на 27.03.2023 год. (понеделник) от 14.00 часа в НЧ "Паисий...