• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

02.02.2023

Рехабилитация на пътя в местността “Кулака” започна тези дни. Ремонтът на пътното трасе обхваща участък с обща дължина 3566 метра от кръстовището на изхода на град Балчик в посока курорта “Албена” до връзката с път Е87. 
Дейностите трябва да приключат до Великден и включват почистване на храсти и премахване на горния слой от компрометираните участъци на пътя, асфалтиране и полагане на хоризонтална и вертикална маркировка.
Стойността на ремонта възлиза на 1 371 186 лева без ДДС. Парите са осигурени с решение на Министерски съвет от 2021 година.


Община Балчик и „БалБок Инженеринг“ АД oрганизират
Мобилен пункт за събиранe
С решение № 68-НС/1503.2023 год. на РИК - Добрич е утвърден график за обучение на членовете на СИК.
Обучението ще се проведе на 27.03.2023 год. (понеделник) от 14.00 часа в НЧ "Паисий...