• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

09.01.2023

Община Балчик започва процедура BG-RRP-4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I. Желаещите могат да се запознаят с Насоките за кандидатстване и приложенията към тях на следните електронни адреси: www.mrrb.bg - раздел Проекти по НПВУ – Процедури по НПВУ.
Община Балчик ще проведе информационна среща с управители на етажната собственост на 16.01.2023г. в 10:30 часа в сградата на Общинска администрация Балчик, етаж 1 – Заседателна зала. 

Община Балчик и „БалБок Инженеринг“ АД oрганизират
Мобилен пункт за събиранe
С решение № 68-НС/1503.2023 год. на РИК - Добрич е утвърден график за обучение на членовете на СИК.
Обучението ще се проведе на 27.03.2023 год. (понеделник) от 14.00 часа в НЧ "Паисий...