• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

04.01.2023

Община Балчик получи одобрение за проект, чрез който ще бъде закупено сценично оборудване за селата Оброчище, Гурково и Стражица. С него ще бъдат осигурени сценични подиуми, озвучителна и осветителна апаратура. Общата стойност на проекта е в размер на 68 761 лева, които се осигуряват от Програмата за развитие на селските райони чрез Местната инициативна група Балчик - Генерал Тошево, Мярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура".
В трите балчишки села се провеждат традиционни събори, както и нови артистични събития, които имат нужда от очакваната по проекта техника.


В писмо на директора на Регионалната здравна инспекция д-р Светла Ангелова се казва, че след предприемане на допълнителни мерки от страна на “ВиК Добрич”
От 3 до 9 септември в село Кранево Сдружение "Арт Уей" се изпълни проект "Зелена точка", по програма "Еразъм+". Инициативата имаше за цел формиране на екологична култура сред...