• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

04.01.2023

Община Балчик получи одобрение за проект, чрез който ще бъде закупено сценично оборудване за селата Оброчище, Гурково и Стражица. С него ще бъдат осигурени сценични подиуми, озвучителна и осветителна апаратура. Общата стойност на проекта е в размер на 68 761 лева, които се осигуряват от Програмата за развитие на селските райони чрез Местната инициативна група Балчик - Генерал Тошево, Мярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура".
В трите балчишки села се провеждат традиционни събори, както и нови артистични събития, които имат нужда от очакваната по проекта техника.


Община Балчик и „БалБок Инженеринг“ АД oрганизират
Мобилен пункт за събиранe
С решение № 68-НС/1503.2023 год. на РИК - Добрич е утвърден график за обучение на членовете на СИК.
Обучението ще се проведе на 27.03.2023 год. (понеделник) от 14.00 часа в НЧ "Паисий...