• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

04.01.2023

Община Балчик получи одобрение за проект, чрез който ще бъде закупено сценично оборудване за селата Оброчище, Гурково и Стражица. С него ще бъдат осигурени сценични подиуми, озвучителна и осветителна апаратура. Общата стойност на проекта е в размер на 68 761 лева, които се осигуряват от Програмата за развитие на селските райони чрез Местната инициативна група Балчик - Генерал Тошево, Мярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура".
В трите балчишки села се провеждат традиционни събори, както и нови артистични събития, които имат нужда от очакваната по проекта техника.


6496 домови табели ще бъдат предоставени за жителите на гр. Балчик и вилната зона. Те са изработени по проект: BG06RDN001-19.585-0001
За по-малко от четвърт час парламентарно представените партии в Балчик се споразумяха за състава на СИК-овете в община Балчик по време на свиканите от кмета Николай Ангелов...