• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

21.12.2022

Във връзка с годишно приключване на банковите сметки на бюджетните организации, съгласно ДДС №07/23.11.2022 г. на Министерството на финансите, крайният срок за разплащания към бюджета в Община Балчик е както следва:

• Касите на Община Балчик на информационно обслужване и Общинска данъчна служба работят с клиенти до 12.00 часа на 23.12.2022 г.
• Разплащания по банков път - до 30.12.2022 г.

Община Балчик и „БалБок Инженеринг“ АД oрганизират
Мобилен пункт за събиранe
С решение № 68-НС/1503.2023 год. на РИК - Добрич е утвърден график за обучение на членовете на СИК.
Обучението ще се проведе на 27.03.2023 год. (понеделник) от 14.00 часа в НЧ "Паисий...