• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

21.12.2022

Във връзка с годишно приключване на банковите сметки на бюджетните организации, съгласно ДДС №07/23.11.2022 г. на Министерството на финансите, крайният срок за разплащания към бюджета в Община Балчик е както следва:

• Касите на Община Балчик на информационно обслужване и Общинска данъчна служба работят с клиенти до 12.00 часа на 23.12.2022 г.
• Разплащания по банков път - до 30.12.2022 г.

Община Балчик ще кандидатства с проект пред ПУДООС (Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда) в Сектор
Ремонтът на покрива на Народно читалище ”Христо Смирненски-1941г.” в село Сенокос приключи. Днес техническа комисия от Община Балчик прие извършените дейности.