• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

08.11.2022

Община Балчик и „Кресметал“ ЕООД организират кампания за събиране на излязло от употреба елетрическо и електронно оборудване. На 21, 22 и 23 ноември 2022 г. (понеделник, вторник и срядапредставители на дружеството са на разположенеие на жителите на община Балчик като събират непотребни телевизори, перални машини, компютри и друга домакинска и офис техника.

Всеки, който има необходимост да се освободи от старите си електрически вещи, може да подаде заявка за извозване до 18 ноември в Община Балчик на тел. 0579 71045на електронен адрес eko@balchik.bg или в кметствата на населените места.

График:

21 ноември – с. Дропла, с. Змеево, с. Пряспа, с. Дъбрава, с. Безводица, с. Сенокос, с. Соколово, с. Царичино, с. Гурково, с. Тригорци, с. Кремена, с. Брястово;

22 ноември – с. Стражица, с. Храброво, с. Бобовец, с. Ляхово, с. Кранево, с. Оброчище, с. Църква, с. Рогачево;

23 ноември – гр. Балчик.

Община Балчик ще кандидатства с проект пред ПУДООС (Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда) в Сектор
Ремонтът на покрива на Народно читалище ”Христо Смирненски-1941г.” в село Сенокос приключи. Днес техническа комисия от Община Балчик прие извършените дейности.