• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

30.09.2010

Общинският съвет актуализира днес годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, приета с решение №498 от 29.01.2010г. В раздел ІІІ Б „Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде” се добавят две вилни места с площ 864 кв.м. и 411 кв.м. Имотите се намират съответно във вилна зона „Сборно място” и вилна зона „Момчил”.
Съветниците промениха и раздел ІІІ В „Имоти, върху които Община Балчик има намерение да учреди право на строеж”, добавяйки общо 5 парцела с площ между 350 и 683 кв.м. Парцелите са включени в кадастралната карта на с.Оброчище.

Концерт “Нека бъдем добри! “НЕ” на домашното насилие на деца и насилието в училище” се проведе в залата на читалище “Паисий Хилендарски 1870” в Балчик.
5 133 са гласувалите за депутати в Народното събрание в община Балчик. Това е 29,49% от имащите право на глас. 4 866 души /29,05%/