• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

19.07.2022

Комисията за защита от дискриминация ще има изнесена приемна в Балчик. В четвъртък /21 юли/ регионалният представител ще се срещне с граждани в сградата на Общинска администрация от 10.00 до 11.30 часа.

Комисията за защита от дискриминация е специализиран орган, призван да провежда държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на Република България.

В писмо на директора на Регионалната здравна инспекция д-р Светла Ангелова се казва, че след предприемане на допълнителни мерки от страна на “ВиК Добрич”
От 3 до 9 септември в село Кранево Сдружение "Арт Уей" се изпълни проект "Зелена точка", по програма "Еразъм+". Инициативата имаше за цел формиране на екологична култура сред...