• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

06.04.2022

След отмяната на епидемичната обстановка в страната се възобновяват приемните дни на кмета, неговите заместници, секретаря на Общината, главния архитект и председателя на Общинския съвет. Записването за приемните дни се извършва в сградата на Общинска администрация, пл."21 септември" № 6, в Административно-информационния център или на телефон 057971077.


ГРАФИК НА ПРИЕМНИТЕ ДНИ В ОБЩИНА БАЛЧИК:


Николай Ангелов - Кмет

Понеделник - от 13:00 до 15:00 часа


Митко Петров - Заместник-кмет "Финанси и стопански дейности"

Сряда - от 13:00 до 15:00 часа


Димитрин Димитров - Заместник-кмет "УТТЕМСЕ"
Вторник - от 13:00 до 15:00 часа


Къймет Тургут - Секретар
Вторник - от 13:00 до 15:00 часа


Анна Демирева - Главен архитект
Понеделник - от 13:00 до 15:00 часа


Николай Колев  - Председател на Общински съвет-Балчик
Вторник - от 13:00 до 15:00 часа


Конкурс за възлагане на управлението на дружеството “Кибела 2014” е обявен днес. Фирмата управлява зоната за платено паркиране на територията на общината.
Обсъждане на промени в Наредбата за реда и условията за платено паркиране на пътните моторни превозни средства на територията на община Балчик ще се проведе на 8 февруари 2023...